Dziecięca sukienka

Poziom: Średnio-zaawansowany
Czas: ok.5 godzin
Materiały: włóczka, guzik
Dla dzieci 3-12 miesięcy
*Wersja po polsku
*In English

Polski

Rozmiar - dla 3-12 miesięcznego dziecka, dopasowuje się zmieniając rozmiar szydełka

Przód
23 o. łańcuszka
Rząd 1: pomijamy 1 oczko, PS (półsłupek) w 22 kolejnych oczkach. (22 półsłupki łącznie)
Rząd 2-5: 1 PS w każdym oczku (22)
Rząd 6: 1 PS , 2 PS w kolejnym oczku, 1 PS w kolejnych 18 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy robótkę (24)
Rząd 7: 1 PS w każdym oczku (24)
Rząd 8: 1 PS , 2 PS w kolejnym oczku, 1 PS w kolejnych 20 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy robótkę (26)
Rząd 9: 1 PS w każdym oczku (26)
Rząd 10: 1 PS, 2 PS w kolejnym oczku, 1 PS w kolejnych 22 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy robótkę (28)
Rząd 11: 1 PS w każdym oczku (28)
Rząd 12: 1 PS, 2 PS w kolejnym oczku, 1 PS w kolejnych 24 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy robótkę (30)
Rząd 13: 1 PS w każdym oczku, odcinamy i zabezpieczamy nitkę (30)

Tył - wykonujemy 2

 12 o.łańcuszka
Rząd 1: pomijamy oczko, 1 PS w kolejnych 11 oczkach, obracamy (11 PS łącznie)
Rząd 2-5: 1 PS w każdym oczku, obracamy (11)
Rząd 6: 1 PS w kolejnych 9 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy (12)
Rząd 7: 1 PS w każdym oczku, obracamy (12)
Rząd 8: 1 PS w kolejnych 10 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy (13)
Rząd 9: 1 PS w każdym oczku, obracamy (13)
Rząd 10: 1 PS w kolejnych 11 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy (14)
Rząd 11: 1 PS w każdym oczku, obracamy. (14)
Rząd 12: 1 PS w kolejnych 12 oczkach, 2 PS, 1 PS, obracamy (15)
Rząd 13: 1 PS w każdym oczku.(15)

Nie odcinamy nitki po wykonaniu 2 elementu. Będziemy teraz łączyć poszczególne części i pracować w kółku.

Rząd 14: Wykonujemy 15 półsłupków po jednym w każdym oczku, następnie po jednym półsłupku w kolejnych 30 oczkach przedniej części sukienki,  15 półsłupków po jednym w drugiej tylnej częsci sukienki. Oczko ścisłe x pierwszym oczkiem z tego okrążenia (60 półsłupków)
Rząd 15: 1 oczko łańcuszka, 1 półsłupek w każdym kolejnym oczku. (60 półsłupków)

Rząd 16: 4 o. łańcuszka. 3 słupki w podstawie łańcuszka (szydełko pod dwoma pętelkami), pomijamy jedno oczko *półsłupek w kolejnym oczku, 4 o. łańcuszka, 3 słupki w wykonanym półsłupku. Powtarzamy dookoła od *. Kiedy dojdziemy do początku rzędu, wykonujemy oczko ścisłe w celu połączenia z pierwszym oczkiem. Obracamy robótkę, wykonujemy o. ścisłe w słupkach tak żeby znaleźć się w pętelce z 4 oczek.

Rzędy 17- 27: 1 o. łańcuszka, półsłupek w przestrzeni z 4 oczek *4 o. łańcuszka, 3 słupki w wykonanym półsłupku, półsłupek w polejnej pętelce z 4 oczek, Powtarzamy dookoła od * Kiedy dojdziemy do początku rzędu, wykonujemy oczko ścisłe w celu połączenia z pierwszym oczkiem. Obracamy robótkę, wykonujemy o. ścisłe w słupkach tak żeby znaleźć się w pętelce z 4 oczek.

Jeżeli chcemy aby sukienka była dłuższa, wykonujemy kolejne rzędy w taki sam sposób.
Na zakończenie wyciągamy nitkę z zapasem i odcinamy.

Ramiączka - robimy 2
Po prawej stronie zaczepiamy nitkę w brzegowym oczku, natomiast z lewej strony nitkę zaczepiamy w 6 oczku od lewego brzegu.

Rzędy 1-17: 1 półsłupek w kolejnych 6 oczkach, odwracamy robótkę. Po wykonaniu wszystkich rzędów nitkę wyciągamy i docinamy z dużym zapasem aby móc przyszyć ramiączko. Przykładamy je do odpowiedniej części sukienki i łączmy każde z 6 oczek z odpowiadającym oczkiem w głównej części sukienki.

Pętelka na guzik - 11 o. łańcuszka, łaczymy z pierwszym oczkiem. O. ścisłe w każdym oczku. Przyszywamy do wewnętrznej części sukienki.
Rozmiar można łatwo dopasować do różnego typu guzików.

Guzik doszywamy na wysokości pętelki.
Ukrywamy wszystkie końcówki i nasza sukienka jest już gotowa do ubrania.English

Size - The dress size is for a 3-12 month baby, just by changing the size of your crochet hook.

Front Top
Chain 23
Row 1: Work 1 Single Crochet in each stitch across turn. (22 single crochet total)
Row 2-5: Work 1 SC in each stitch across, turn (22 single crochet total)
Row 6: Work 1 SC, 2 SC in next, 1 SC in ea of next 18, 2 SC in next, 1 SC in next, turn (24 single crochet total)
Row 7: Work 1 SC in each stitch across, turn (24 single crochet total)
Row 8: Work 1 SC, 2 SC in next, 1 SC in ea of next 20, 2 SC in next, 1 SC in next, turn (26 single crochet total)
Row 9: Work 1 SC in each stitch across, turn (26 single crochet total)
Row 10: Work 1 SC, 2 SC in next, 1 SC in ea of next 22, 2 SC in next, 1 SC in next, turn (28 single crochet total)
Row 11: Work 1 SC in each stitch across, turn (28 single crochet total)
Row 12: Work 1 SC, 2 SC in next, 1 SC in ea of next 24, 2 SC in next, 1 SC in next, turn (30 single crochet total)
Row 13: Work 1 SC in each stitch across, cut yarn and secure. (30 single crochet total)


Top Back - Make 2
The increase will only be on one side.

Chain 12
Row 1: Work 1 SC in each chain across, turn. (11 Single Crochet Total)
Row 2-5: Work 1 SC in each single crochet across, turn. (11 Single Crochet Total)
Row 6: Work 1 SC in ea of the next 9 stitches, 2 SC in next stitch, 1 SC in next, turn. (12 Single Crochet Total)
Row 7: Work 1 SC in each single crochet across, turn. (12 Single Crochet Total)
Row 8: Work 1 SC in ea of the next 10 stitches, 2 SC in next stitch, 1 SC in next, turn. (13 Single Crochet Total)
Row 9: Work 1 SC in each single crochet across, turn. (13 Single Crochet Total)
Row 10: Work 1 SC in ea of the next 11 stitches, 2 SC in next stitch, 1 SC in next, turn. (14 Single Crochet Total)
Row 11: Work 1 SC in each single crochet across, turn. (14 Single Crochet Total)
Row 12: Work 1 SC in ea of the next 12 stitches, 2 SC in next stitch, 1 SC in next, turn. (15 Single Crochet Total)
Row 13: Work 1 SC in each single crochet across, turn. (15 Single Crochet Total)

Do not cut the last back, you will turn. Now we will be working in rounds. Rounds is where the back is connected so we are working in one big circle. The sections will be joined by the first single crochet on the underarm area.

Round 14: Work 1 SC across Top Back in each of the 15 single crochet, Work 1 SC across Top Front in each of the 30 single crochet, 2nd Top Back work 1 SC in each of the 15 single crochet. Join with the first stitch. (60 single crochet total)
Round 15: Chain 1, Work 1 SC in each stitch around. Join. (60 single crochet total)

Round 16: Work a chain 4. Work 3 DC below the two loops at the base of the stitch, skip a stitch, *work a SC in the next stitch, chain 4, work 3 DC through the top of the SC. Continue around from *. When you get around to the beginning, work a slip stitch to join with the first stitch. Turn, work a slip stitch across the DC to the chain 4 space.

There will be a total of 30 stitches, which is the combination. This part is flexible so you can work more stitches if you want more of a full skirt.

Round 17- 27: Work a CH 1, SC in the chain 4 space. *Chain 4 work 3 DC through the top of the SC, SC in the next CH 4 space, continue around from *. When you get around to the beginning, work a slip stitch to join with the first stitch. Turn, work a slip stitch across the DC to the chain 4 space.

You can continue with the length for a longer dress. Wrap the yarn over, pull through, cut the yarn, give it a tug to secure.

Strap - Make 2
On the right side, attach the yarn on the edge. On the left side, you will attach the yarn, 6 stitches from the left.

Row 1-17: Work 1 SC in each of the next 6 stitches, turn. Upon completing, cut an extra length. You will sew the stitches to the back side, matching the 6 stitches.

Button Loop - Chain 11, join. Work 1 Slip Stitch in each chain around. You will sew this to the left side. The size can easily be modified for different size buttons.

Based on: http://www.crochetgeek.com/2014/03/crochet-baby-dress-abigail-free-crochet.html