Śnieżynka #7

Poziom: średni
Czas: 45 minut
Materiały: kordonek, lub włóczka
Kordonkową gwiazdkę można wykrochmalićPo Polsku:
Robótkę rozpoczynamy od magicznej pętli. 

Rząd 1: 3 o. łańcuszka, 1 sł. podwójny w pętli, * 8 o. łańcuszka, 2 sł. podwójne w pętli, powtarzamy od* 4 razy; 4 o, łańcuszka, 1 sł. podwójny w 3 oczku łańcuszka którym rozpoczęliśmy rząd. Zaciskamy magiczną pętlę. 


Rząd 2: 2 o. łańcuszka, 1 słupek, 2 półsłupki nawijane, 2 półsłupki, w pętli z 8 oczek * 3 o. łańcuszka, (w kolejnej pętelce) 2 półsłupki, 2 półsłupki nawijane, 3 słupki, 2 półsłupki nawijane, 2 półsłupki; Powtarzamy od * 4 razy; 3 o. łańcuszka, (kolejne ściegi wykonujmy w pętelce w której rozpoczynaliśmy) 2 półsłupki, 2 półsłupki nawijane, 1 słupek. O. ścisłe z 2 oczkiem łańcuszka z początku rzędu 2 


Rząd 3: 2 o. łańcuszka, 2 słupki w tym samym oczku co oczko ścisłe * 6 o. łańcuszka, 3 słupki w środkowym słupku z grupy 3 wykonanych na pętelce z 8 oczek, 3 o. łańcuszka, 3 słupki w tym samym oczku co poprzednie; powtarzamy od * 4 razy; 3 o. łańcuszka, 3 słupki w tym samym oczku w którym wykonaliśmy początkowe słupki; 1 o. łańcuszka, 1 słupek w 2 oczku łańcuszka z początku rzędu. 


Rząd 4: 6 o. łańcuszka, 1 słupek w słupku wykonanym przed chwilą, * 6 o. łańcuszka, pomijamy łańcuszek z 6 oczek (rząd 3), 1 słupek w przestrzeni z 3 oczek (rząd 3), 3 o. łańcuszka 1 słupek w tej samej pętelce, 5 o. łańcuszka 1 słupek, 3 o. łańcuszka, 1 słupek w tej samej pętelce. powtarzamy od * 4 razy; 6 o. łańcuszka pomijamy łańcuszek z 6 oczek, 1 słupek w pętelce z 3 oczek, 3 o. łańcuszka, 1 słupek w tej samej pętelce, 2 o. łańcuszka, 1 sł. podwójny zaczepiony w 3 oczku łańcuszka z początkowych 6. 


Rząd 5: 6 o. łańcuszka, 1 słupek w zrobionej pętelce * 3 o. łańcuszka, 1 półsłupek w pętelce z 3 oczek, 3 o. łańcuszka, 1 słupek łączony górą zaczepiony poniżej pętelki z 6 oczek łańcuszka z rzędu 3, 3 o. łańcuszka, 1 półsłupek w kolejnej pętelce z 3 oczek, 3 o. łańcuszka, 1 słupek w pętelce z 5 oczek, 3 o. łańcuszka, 1 słupek w pętelce z 5 oczek, 5 o. łańcuszka, 1 słupek w tej samej pętelce, 3 o. łańcuszka, 1 słupek w tej samej pętelce; powtarzamy od * 5 razy, Na zakończenie 2 o. łańcuszka, 1 sł. podwójny zaczepiony w 3 oczku łańcuszka z początkowych 6. 


 Odcinamy nitkę i rozprowadzamy po robótce. 
Gotową śnieżynkę można wykrochmalić.


In English:


 Make magic ring.


Round 1: Ch 3 (counts as 1 tr), 1 tr in ring, * ch 8, 2 tr in ring; repeat from * 4 times; ch 4, 1 tr in 3rd ch of starting ch 3 to form last ch 8 sp of Round. Pull magic circle tight.


Round 2: Ch 2 (counts as 1 dc), 1 dc over post of tr, 2 hdc in same sp, 2 sc in same sp, * ch 3, 2 sc in next ch 8 sp, 2 hdc in same sp, 3 dc in same sp, 2 hdc in same sp, 2 sc in same sp; repeat from * around 4 times; ch 3, 2 sc in next ch 8 sp, 2 hdc in same sp, 1 dc in same sp, sl st in 2nd ch of starting ch 2.


Round 3: Ch 2 (counts as 1 dc), 2 dc in same ch as sl st, * ch 6, 3 dc in middle dc of next 3/dc group (top of next point), ch 3, 3 dc in same st; repeat from * around 4 times; ch 3, 3 dc in same ch as starting dc; ch 1, 1 dc in 2nd ch of starting ch 2 to form last ch 3 sp of Round.


Round 4: Ch 6 (counts as 1 dc and ch 3), 1 dc over post of dc just worked, * ch 6, sk next ch 6 sp, 1 dc in next ch 3 sp, ch 3, 1 dc in same sp, ch 5, 1 dc in same sp, ch 3, 1 dc in same sp; repeat from * around 4 times; ch 6, sk next ch 6 sp, 1 dc in next ch 3 sp, ch 3, 1 dc in same sp, ch 2, 1 tr in 3rd ch of starting ch 6 to form last ch 5 sp of Round.


Round 5: Ch 6 (counts as 1 dc and ch 3), 1 dc over post of tr, * ch 3, 1 sc in next ch 3 sp, ch 3, 1 cluster around next 2 ch sp of Rounds 3 and 4, ch 3, 1 sc in next ch 3 sp, ch 3, 1 dc in next ch 5 sp, ch 3, 1 dc in same sp, ch 5, 1 dc in same sp, ch 3, 1 dc in same sp; repeat from * around 5 times, omitting last 2 dc and ch 3 of final repeat; sl st in 3rd ch of starting ch 6; bind off. Weave in ends.