Lekka czapka

Poziom: prosty
Czas: ok.1,5 godziny
Materiały: włóczka (lub kilka kolorowych)
Szydełko co najmniej 6 mm
 Pisemna instrukcja:

Użyte skróty.
O. łańcuszka -oczko łańcuszka
O. ścisłe - oczko ścisłe
pn- półsłupek nawijany.


Zaczynamy od:
 3 o. łańcuszka

Rząd 1: 7 półsłupków nawijanych (pn) w 3 oczku łańcuszka od szydełka. O. ścisłe z pierwszym ściegiem  (8 pn)

Rząd 2:  2 o. łańcuszka (liczone jako pierwszy pn). Pn w tym samym oczku. 2 pn w każdym kolejnym oczku dookoła. O. ścisłe z początkiem okrążenia. (16 pn)

Rząd 3:  2 o. łańcuszka, pn w tym samym oczku  pn w kolejnym oczku. (2 pn w kolejnym oczku, pn w kolejnym oczku) powtarzamy dookoła. O. ścisłe z początkiem (24 pn).

Rząd 4:  2 o. łańcuszka, pn w tym samym oczku  pn w 2 kolejnych oczkach. (2 pn w kolejnym oczku, pn w 2 kolejnych oczkach) dookoła. O. ścisłe z początkiem (32 pn).

Rząd 5:  2 o. łańcuszka, pn w tym samym oczku  pn w 3 kolejnych oczkach . (2 pn w kolejnym oczku, pn w 3 kolejnych oczkach) dookoła. O. ścisłe z początkiem (40 pn).

Rząd 6:  2 o. łańcuszka, pn w tym samym oczku  pn w 4 kolejnych oczkach . (2 pn w kolejnym oczku, pn w 4 kolejnych oczkach) dookoła. O. ścisłe z początkiem. (48 pn).

Rząd 7: 2 o. łańcuszka, pn w tym samym oczku  pn w 5 kolejnych oczkach . (2 pn w kolejnym oczku, pn w 5 kolejnych oczkach) dookoła. O. ścisłe z początkiem   (56 pn).

Rzędy 8 - N.  2 o. łańcuszka, pn w kolejnych oczkach. O. ścisłe z początkiem . Powtarzamy rząd aż nasza czapka osiągnie odpowiednią długość.

Rząd (N+1): 2 o. łańcuszka, pn wkuwany w wewnętrzne pętelki poprzedniego rzędu.  O. ścisłe z początkiem.
Odcinamy nitkę i ukrywamy w robótce