Trzykrotka - kwiatek

Poziom: łatwy
Czas: 10 minut
Materiały: włóczka w 2 kolorach 


PISEMNA INSTRUKCJA:

Rząd 1: 4 o. łańcuszka, łączymy w pierścień przy pomocy o. ścisłego.
Rząd 2: 3 o. łańcuszka, (1 półsłupek, 2 o, łańcuszka) 2 razy w pierścieniu.
Kolorem płatków o. ścisłe w pierwsze z 3 oczek łańcuszka.
Rząd 3: (4 o. łańcuszka, 3 słupki 2 razy nawijane łączone górą, 4 o. łańcuszka, 1 półsłupek w górę pęczka słupków, 4 o. łańcuszka, o. ścisłe w następnym półsłupku z drugiego okrążenia) 3 razy. Kończymy oczkiem ścisłym w o. ścisłym z drugiego okr.