Półsłupek - Podstawy szydełkowania

Poziom: elementarny 
Czas: n/d 
Materiały: dowolne 
Bardzo często wykorzystywane ścieg