Półsłupek - Podstawy szydełkowania

Poziom: Elementarny
Czas: ndt
Materiały: dowolnie
Bardzo często wykorzystywany ścieg